ตำแหน่งที่เปิดรับ

นักศึกษาฝึกงาน

Internship Program at Chunky Planet

📌 Who are we?
Chunky Planet คือบริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศไทย ที่เล็งเห็นการเติบโตและพัฒนา โดยใช้ ไอเดีย แรงบันดาลใจ ความฝัน ความสนุก และไฟในการทำงาน ของคนรุ่นใหม่มาผลักดันเพื่อให้เกิดเทคโนโลยี เรา บริษัท ชังค์กี้ แพลเน็ต จำกัด เป็นบริษัทจากประเทศไทย ต้องการมีส่วนร่วมกับความฝัน ความสนุกใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลก เราจึงให้บริการด้านการออกแบบ การตลาดออนไลน์ ครบวงจร เช่น การจัดทำเว็บไซต์ การจัดทำแอปพลิเคชั่น การออกแบบสื่อมีเดียต่างๆ รวมไปถึงการออกแบบภาพประกอบ 2D และ อนิเมชั่น 3D

📌 ตำแหน่งที่เปิดรับ

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศ ชาย/หญิง
-วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดงาน
-คิด content เพื่อสร้างยอด engagement
-ดูแลช่องทางสื่อและ social media ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งคุณภาพของเนื้อหา ความถูกต้อง และความน่าสนใจ
– ประสานงานกับฝ่าย Graphic Designer เพื่อออกแบบ Artwork, Ads ให้ตรงตามที่ content วางไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35
-วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
-มีประสบการณ์ตำแหน่งAccount Managerมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
-มีความรู้ด้านการนำเข้าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
-จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ และงบการเงินได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา วิเคราะห์งบการเงินให้ผู้บริหารได้
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel, word, Power Point ได้คล่อง
– มีทักษะใช้โปรแกรมบัญชี Expressได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน
-บริหารจัดการควบคุมกระบวนการบัญชี
-เป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทควบคุมการปิดงบรายเดือนและรายปีรวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงิน
-ดูแลควบคุมบันทึกตรวจสอบใบสำคัญจ่าย,เงินสดย่อย,เช็คเงินเดือนและเอกสารสั่งจ่ายอื่นๆรวมถึงเอกสารลูกหนี้
-สามารถปิดงบการเงินได้
-งานด้านภาษีอากรและภาษีอากรต่างประเทศ
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศ ชาย/หญิง
-วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด

รายละเอียดงาน
Plan & Strategy เพิ่มยอด Traffic & Download
ประสานงานกับฝ่าย Creative Content เพื่อคิดแคมเปญ

📌 Apply for internship
Send us your CV/Resume/Portfolio or whatever that can show that you are the best.
>> [email protected]

บริษัท ชังค์กี้ แพลเน็ต จำกัด
93/298 หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000